Artist in Residence
KUNST
1-9-2016/15-2-2017
Artist in Residence

Tekenaar Esther de Bont (1981) heeft als Artist in Residence de afgelopen drie maanden alle faculteiten van Universiteit Maastricht bezocht en verkend en heeft vervolgens haar ervaringen beeldend vastgelegd. Op deze zwerftocht door de Universiteit is zij niet alleen in gesprek met wetenschappers gegaan, maar heeft zij ook vergaderingen bijgewoond, laboratoria bezocht, studenten in het onderwijs gevolgd en heeft zij service centra benaderd. Zij heeft deze ontmoetingen beeldend genotuleerd in de vorm van tekeningen. Met deze input is de tentoonstelling Artist in Residence in de museale ruimte van de Minderbroedersberg gegroeid en groeit nog steeds. De kunstenares nodigt ook medewerkers en studenten uit om aan de tentoonstelling bij te dragen met eigen observaties. De tentoonstelling laat een getekende wereld zien die het verhaal van de Universiteit vertelt, gezien door de ogen van de kunstenaar. De expositie blijft tot half februari 2017 tijdens kantoortijden te bezichtigen.

In het werk van Esther de Bont staat de tekening centraal. Snel schetsend herordent zij al tekenend, zwervend, het verhaal van haar omgeving in studies, snapshots, aantekeningen. Deze dienen voor uitwerkingen in reportages en installaties waarmee zij parallelle werelden opbouwt in papier, ter interactie met de dagelijkse en de bezoeker daarin. Veelal ter plekke, tijdelijk.

‘Hoe kijk je, wat zie je? Door te tekenen zie je meer, of ordening dus werkt, is de vraag, maar onderzoek waard ‘ , stelt Esther

Artist in Residence is als project mogelijk gemaakt door het huidige College van Bestuur, dat dit kunstproject als afscheidscadeau aanbiedt aan Luc Soete, vanwege zijn afscheid als rector magnificus van de Universiteit Maastricht.

© 2019 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht