Charles Eyck
KUNST
27-06-02 / 10-01-03
Charles Eyck

Charles Eyck uit Meerssen (1897-1983) was een veelzijdig kunstenaar met een ongekende productiviteit. Hij maakte zeker duizenden tekeningen en schilderijen. Maar zijn oeuvre omvat ook wandschilderingen, mozaïeken, gebrandschilderd glas en opalines, bronzen beelden en werken van smeedijzer, boekillustraties en werken over kunst. Deze expositie belicht één, maar een zeker niet onbelangrijk thema uit zijn leven: Eycks relatie tot het tijdschrift De Gemeenschap tijdens de jaren 1930. 

 

Rond dit blad verzamelde zich een groep jonge progressieve katholieken met een breed-artistieke gerichtheid. Vanuit een katholieke geloofsinspiratie verlangde de redactie naar méér artistieke vrijheid en naar méér openheid, ook ten aanzien van niet-katholieken. De Gemeenschap trok zowel schrijvers, journalisten en dichters als architecten, filmers en kunstenaars, onder wie Henri Jonas, Joep Nicolas, Otto van Rees én Charles Eyck. 

 

Deze episode was voor Eyck om verschillende redenen van belang. Hij kreeg de kans om zijn fenomenale tekentalent uit te leven bij de vele illustraties voor het tijdschrift en de gelijknamige uitgeverij De Gemeenschap. Ook deed hij hier contacten op, die hem verder hielpen bij het verwerven van allerlei (kerkelijke) opdrachten vanuit het hele land. En bovendien trof hij in deze kring kunstenaars met verwante opvattingen. Eyck wilde een gemeenschapskunstenaar zijn, dienstbaar aan de samenleving, enerzijds op zoek naar nieuwe vormen, anderzijds gericht op her- en erkenning van zijn werk. Eyck slaagde er in deze periode in om door te breken als toonaangevend kunstenaar.

 

Expositie

De expositie is voornamelijk samengesteld uit het particuliere archief van R. Eyck en de stukken van de ‘Documentatiecollectie Charles Eyck’, die de Universiteit Maastricht in 1996 heeft verworven om het culturele erfgoed van deze Limburgse kunstenaar te behouden. Charles Eyck communiceerde wegens zijn handicap – hij was doof – vaak schriftelijk over van alles en nog wat, waarbij hij de behoefte had veel te bewaren. Hij had een levendige pen en een scherpe blik op zijn medemens. De collectie omvat zeer divers materiaal – brieven, tekeningen, foto’s etc. – en biedt, hoewel incompleet, een helder beeld van de ontwikkeling van Charles Eyck als mens en kunstenaar. Dankzij samenwerking met het Rijksarchief Limburg / Gemeentearchief Maastricht is de collectie geïnventariseerd en via de Universiteitsbibliotheek raadpleegbaar.

In de expositieruimte van het Bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht gaat de aandacht uit naar Charles Eyck en zijn relatie tot het tijdschrift De Gemeenschap. Tegelijkertijd is een kleine expositie in het Rijksarchief / Gemeentearchief ingericht over Eyck als illustrator van boeken, vaak mooi uitgegeven door uitgeverij De Gemeenschap.

Links
Rijksarchief Limburg http://www.rijksarchieflimburg.nl

Universiteit Maastricht
http://www.maastrichtuniversity.nl

Contact
Annemieke Klijn, FdCW
Email: Annemieke.Klijn@history.unimaas.nl

Telefoon 043-3883232

© 2019 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht