Expositie Heritage Spot 3 Bibliotheek Vrijthoff
ERFGOED
11-05-11 / 11-03-12
Expositie Heritage Spot 3 Bibliotheek Vrijthoff

De bibliotheek van Vrijthoff

Op European Academic Heritage Day opent de Kunst- en Erfgoedcommissie van de Universiteit Maastricht een expositie rond de bibliotheek van Joannes Bernardus Vrijthoff. Vrijthoff was zowel hoogleraar anatomie en chirurgie aan de Illustre School als hoofd van het militaire hospitaal in Maastricht. Zijn bibliotheek werd in 1805 publiekelijk verkocht. De catalogus vermeldt ruim 920 boeken op medisch, theologisch, historisch, literair en geografisch gebied. Om meerdere redenen is het een interessante bibliotheek. Ze biedt een inkijkje in het intellectuele leven van het Maastricht in de tweede helft van de achttiende eeuw, laat zien hoe breed de mentale horizon was van deze medicinae doctor en werpt licht op het schitterende academische, en breder culturele erfgoed, waarover de Stadsbibliotheek en de Jezuïetencollectie van de Universiteit Maastricht beschikken. Dit erfgoed is van een (haast) ongekende rijkdom. Alleen al de herontdekking van de zeldzame en mooie tweede druk van de beroemde anatomieatlas (1555) van Andreas Vesalius, de prachtige kruidenboeken van de Antwerpse hoogleraar Rembertus Dodonaeus en de uitgave van de Pampiere Wereld van Jan Hermansz. Krul illustreren de noodzaak om dit erfgoed bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Bij deze expositie is een thematische keuze gemaakt, waarbij de nadruk is gelegd op het medische deel van de bibliotheek.

Deze expositie kwam tot stand dankzij samenwerking tussen de Kunst- en Erfgoedcommissie van de Universiteit Maastricht, de Stadsbibliotheek Centre Ceramique Maastricht, de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Maastricht en het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

© 2019 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht