Geleerde moeders
KUNST
16-11-01 / 20-06-09
Geleerde moeders

In de museale ruimte van het bestuursgebouw van de UM is een expositie te zien over Geleerde Moeders. Kunstfotografe Margriet Smulders hanteert een eigentijdse beeldtaal voor de portrettering van (vrouwelijke) wetenschappers. Zij breekt met de gangbare universitaire portretfotografie, waarbij de voorkeur uitgaat naar geposeerde zwart-wit foto’s van doorgaans mannelijke topbestuurders en wetenschappers als hoogleraren, decanen en rectores. Smulders kiest juist voor kleuropnames van mensen in actie. Met haar drie series “diepteportretten’ van geleerde moeders levert zij – met veel gevoel, voor humor en ironie – commentaar op de stereotype beelden die er zowel van wetenschappers als van moeders bestaan. Het leven en werk van geleerde moeders heeft zij op beeldrijm gezet. Is het mogelijk om universitaire werknemers die wetenschap en moederschap combineren zo te fotograferen dat keven en werk gelijktijdig in beeld komen? Kunnen wetenschap en moederschap in een visuele representatie verenigd worden, zonder dat de ene hoedanigheid de andere onzichtbaar maakt? Deze vragen liggen ten grondslag aan de autonome visuele bijdrage van Smulders aan het onderzoeksproject Geleerde moeders.

© 2019 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht