Metamorfose
ERFGOED
16-01-06 / 23-06-06
Metamorfose

De expositie gaat over de urban campus en zes monumentale gebouwen die nog niet zo lang geleden een metamorfose hebben ondergaan: Minderbroedersberg 4-6 (Bestuursgebouw), Grote Gracht 90-92 (Faculteit der Cultuurwetenschappen), Tongersestraat 53 (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde), Bonnefantenstraat 2 (Studenten Service Centrum), Zwingelput 4 (University College Maastricht) en Grote Looiersstraat 17 9Universiteitsbibliotheek).

Van de urban campus wordt in het kort de ontstaansgeschiedenis geschetst. Van de zes gebouwen is te zien hoe ze er in andere tijden uitzagen. Teglijkertijd wordt getoond hoe de architecten er in geslaagd zijn goed bruikbare en mooie gebouwen te maken, door de historische gelaagdheid van de monumenten te verzoenen met actuele huisvestingseisen.

© 2019 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht