MUNDO
KUNST
22-05-08 / 22-11-08
MUNDO

Exhibition
MAASTRICHT UNIVERSITY
& the MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS
May 16, 2008 –November 10, 2008
Monday to Friday, 9 am to 5 pm.
Administration Building University Maastricht – Minderbroedersberg 4-6
www.unimaas.nl/exposities

Maastricht University ziet het als haar maatschappelijke taak om internationale samenwerking met onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden te stimuleren. Het streven van het aan deze universiteit verbonden bureau MUNDO, ofwel Maastricht University Centre for International Cooperation in Academic Development, is dan ook om via samenwerkingsprojecten onderwijs, onderzoek en, meer algemeen, kennisinfrastructuur in de ontwikkelingslanden op een hoger peil te brengen.

Maastricht University draagt op deze wijze bij aan de realisatie van de Millennium Development Goals, die de United Nations in 2015 wil bereiken met steun van 189 landen. 

MUNDO werkt mee aan een groot aantal projecten (zie: www.mundo/unimaas.nl) met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. In deze expositie gaat de aandacht uit naar door Mundo uitgevoerde projecten in El Salvador, Nicaragua, Ghana, Viëtnam, Nepal en Yemen. MUNDO-medewerker Mike Robertson maakte vele foto’s die een impressie geven van het ‘gewone’ leven van de bewoners in deze landen en de activiteiten die MUNDO daar ontwikkelt.

ILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL

‘Keep the promise > 2015’

Goal 1: Eradicate Extreme Hunger and Poverty
Goal 2: Achieve Universal Primary Education
Goal 3: Promote Gender Equality and Empower Women
Goal 4: Reduce Child Mortality
Goal 5: Improve Maternal Health
Goal 6: Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases
Goal 7: Ensure Environmental Sustainability
Goal 8: Develop a Global Partnership for Development

Website: http://www.un.org/millenniumgoals/

Medical students at the University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City practice in the skills lab, developed by Maastricht University

14 Staff members from 8 universities in Vietnam, graduated from the Maastricht University Master in Health Professions Education (December 2007)

Staff of the Center for Development Studies, University of Cape Coast, Ghana on top of the Sint Pieters Mountain.

The teachers attend the Summercourse Problem Based Learning

Albert Scherpbier, director of Maastricht University’s Educational Institute (left on picture) entering Kathmandu University School of Medical Sciences

 

© 2019 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht