Victor Stuers
ERFGOED
20-10-04 / 10-05-05
Victor Stuers

Victor de Stuers geboren Maastrichtenaar. Staat bekend als kampioen van de monumentenzorg in Nederland. In deze expositie ligt het accent op zijn banden met zijn  geboortestad. De ontmanteling van de vesting Maastricht versterkte de tendens om alles wat oud, bouwvallig en nutteloos was te slopen.

 De Stuers behoorde tot diegene die de belangrijkste historische monumenten voor verder verval en sloop wisten te behoeden.

© 2019 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht