NIEUWS
ERFGOED
Het Maastricht Experiment: over de uitdagingen van een jonge universiteit 1976-2016
08-12-2016

De Universiteit Maastricht werd in 1976 opgericht als de Rijksuniversiteit Limburg. Ze werd geacht een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het hoger onderwijs in Nederland door experimentele opleidingen te ontwikkelen, vandaar ‘het Maastrichts experiment’.

Een internationale oriëntatie lag voor de hand – inmiddels komt bijna de helft van de ruim 16.000 studenten niet uit Nederland. Als niet-klassieke universiteit moest ze zich bewijzen binnen het bestaande universitaire bestel, maar dat bood juist ook kansen voor groei en eigenheid. Inspiratie voor onderwijskundige vernieuwing werd gezocht in Canada en de Verenigde Staten.

Uniek aan deze jonge universiteit is ook dat veel sleutelfiguren uit de begintijd nog in leven zijn. Aan de hand van zestien van deze hoofdrolspelers gaat de lezer door de geschiedenis van de Universiteit Maastricht. Met welke idealen en welke ambities kwamen zij naar de stad? In hoeverre was het mogelijk echt met een schone lei te beginnen? Voor welke uitdagingen kwamen zij te staan bij de groei van de universiteit? Welke strategieën volgden zij of was toeval een dominante factor? En hoe gingen zij om met de spanning tussen het zoeken naar een eigen, vernieuwend profiel en het verlangen naar volwaardige acceptatie door andere universiteiten?

Dit boek kwam tot stand op initiatief van de Kunst- en Erfgoed Commissie van de Universiteit Maastricht – met steun van het College van Bestuur, de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen én de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Limburg. De commissie ziet het als haar haar taak om niet alleen voor het materiële, maar ook het immateriële erfgoed van de Universiteit Maastricht op te komen. Het boekstaven van de verhalen van de mannen en vrouwen die mee vorm gaven aan deze universiteit kan, ietwat oneerbiedig uitgedrukt, gezien worden als het koesteren van ‘levend erfgoedHet Maastrichts experiment zal rond 20 december gepubliceerd worden ter afsluiting van het lustrumjaar. In januari 2017 zal het boek in de Universiteit Maastricht, het academisch Ziekenhuis en bij SENUM worden verspreid. De uitgeverij is: Vantilt in Nijmegen. Er komt tegelijkertijd een Engelse versie: The Maastricht Experiment. On the challenges faced by a young university 1976-2016.

https://www.vantilt.nl/boeken/het-maastrichts-experiment-2/

Annemieke Klijn

 

© 2018 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht