NIEUWS
KUNST
Expositie in de Universiteits bibliotheek: Ontmoeting met de Ander
24-06-2014
Reisboeken naar Noord-Amerika, Japan en China uit de Jezuïetencollectie van de Maastrichtse universiteitsbibliotheek, 1500-1900
25 juni 25 oktober 2014
Locatie: universiteitsbibliotheek begane grond
Deze expositie is een resultaat van het Marble-project en Honours programma ‘On Expedition’ van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Dertien gemotiveerde bachelor studenten bestudeerden oude reisboeken afkomstig uit de Jezuïetencollectie van de universiteitsbibliotheek. Deze collectie omvat opvallend veel oude fraai geillustreerde reisboeken. Deze getuigen van de brede internationale orientatie van de jezuïeten. Ze gaan niet alleen over katholieke missiologie, maar ook over handelsmissies en wetenschappelijke expedities. De internationale oriëntatie van de jezuïeten sluit goed aan bij de internationale studentenpopulatie in Maastricht. De meeste studenten komen uit het buitenland en studeren Arts and Culture of European Studies.
Het hybride genre van reisboeken is zo fascinerend omdat het allerlei verschillende thema’s raakt: (natuurlijke) geschiedenis, godsdienst, geografie, economie, natuurwetenschap, enthnografie, antropologie… De boeken verhalen over ontmoetingen met de ‘Ander’ en raken zo kwesties over de wisselwerking tussen het ‘andere’ en de eigen identiteit, culturele verschillen en overeenkomsten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat juist in deze tijd van toenemende globalisering, van toenemende mobiliteit en dus van culturele uitwisseling de belangstelling voor reisboeken en reisverslagen toeneemt.
MARBLE: Maastricht Research Based Learning; dit is een programma waarbij gemotiveerde Bachelor studenten die tot beste 20% van hun jaargang behoren tijdens het tweede of derde studiejaar wetenschappelijk onderzoek verrichten.
© 2018 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht