Bestuurgebouw Universiteit Maastricht
ERFGOED
Minderbroedersberg 4-6
Bestuurgebouw Universiteit Maastricht
Minderbroedersberg Het bestuursgebouw van de University Maastricht is gehuisvest in het voormalige Tweede Minderbroedersklooster uit 1699. Toen de universiteit het gebouw in 1999 in gebruik nam, had het kloostercomplex al een lange geschiedenis achter de rug. De minderbroeders of franciscanen waren volgelingen van Franciscus van Assisi en behoorden tot de bedelorden. De strenge classicistische façade van de minderbroederskerk weerspiegelt het door de minderbroeders nagestreefde ideaal van armoede en soberheid. Het alziend oog in de gevel verwijst naar het oog van God dat waakt over de mensheid; de driehoek met strepen beeldt de heilige drie-eenheid uit. In de Franse tijd moesten de minderbroeders het klooster verlaten. Dit deed vervolgens dienst als armenwerkhuis. Vanaf 1806 tot 1975 fungeerde het klooster als gevangenis. De kerk werd tussen 1825 en 1827 verbouwd tot gerechtsgebouw en tot marechausseekazerne. Er kwam een tussenverdieping die op Dorische zuilen rustte. De marechaussee zat tot 1917 waar de absis en het priesterkoor waren geweest. Bij de verbouwing tot bestuursgebouw is de ingewikkelde gelaagde bouwgeschiedenis van het complex afleesbaar gebleven. De oorspronkelijke ruimtelijke werking van het kloostercomplex werd hersteld. Zo werd de tussenverdieping goeddeels gesloopt; wel kwam er een vide met aan weerszijden kantoorruimten. De kloosterhof kreeg na sloop van een cellenblok haar oorspronkelijke maat terug. Waar ooit het kerkkoor was, en waar ooit de marechaussee met haar paarden verbleef, is nu de aula van de universiteit.
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht