Cultuur- en Maatschappij­­wetenschappen
ERFGOED
Grote Gracht 86a-86b
Cultuur- en Maatschappij­­wetenschappen
Sinds 2011 beschikt de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen over het pand aan de Grote Gracht 86A en 86B. Dit staat als Rijksmonument bekend als ‘huis met lijstgevel, XVII, met banden, profiellijsten en hoekblokken’. Voordat de universiteit het in gebruik nam, fungeerde het als Centrum voor Integrale Gezondheidszorg. Nu zijn hier niet alleen kantoor- en onderwijsruimten, maar is hier ook de ‘Bandito’ espressobar te vinden. Deze is direct gelegen aan een fraaie binnentuin met druiven en heerlijk geurende kruiden. Over de lange geschiedenis van dit gebouw en zijn gebruikers is niet veel bekend. Wel is duidelijk dat het pand uit een voor- en een achterhuis bestaat; het trappenhuis in het achterhuis naast de espressobar is trouwens laat middeleeuws, uit de vijftiende eeuw. In 1886 werd toestemming verleend om dit pand te voorzien van een nieuwe winkelpui. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw zat hier een winkel van ijzerhandelaar Frederiks. Aan de Grote Gracht zaten heel veel winkels. Zo was op nummer 88 de bekende hoedenzaak Schoonbrood gevestigd (een smal pandje om de niet ongevaarlijke Hardemansruwe af te sluiten). Rond 1980 werd de fraaie houten pui gesloopt om het pand ‘in oude luister’, zoals dat toen heette, te herstellen. Deze verbouwing laat zien hoe monumentenzorg in de loop der jaren haar inzichten heeft veranderd: nu gaat zij eerder uit van de geschiedenis die het gebouw heeft doorgemaakt. Een reconstructie, zoals deze in 1980, is nu ondenkbaar, want dit leidt tot een falsificatie of replica gevel.
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht