Cultuur- en Maatschappij­­wetenschappen Hof van Tilly
ERFGOED
Grote Gracht 90-92
Cultuur- en Maatschappij­­wetenschappen Hof van Tilly
Hof van Tilly Sinds 2003 huist de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen in de Hof van Tilly, het in 1714 verrezen stadspaleis van de militaire gouverneur Claude ’t Serclaes, de graaf van Tilly. De Hof van Tilly werd gebouwd in de stijl van een Frans hotel. De paardenkoetsen konden door de statige poort op de binnencour voorrijden. Tegen de muur van de binnenplaats, rechts achter de poort, werd een mergelstenen reliëf aangebracht met een voorstelling van de schaking van Amphitrite door Poseidon. Hieronder bevond zich een fontein met een waterbekken voor de paarden. Door de eeuwen heen is de Hof van Tilly regelmatig verbouwd. Tussen 1834 en 1835 werd zij gerenoveerd voor de huisvesting van een Rijks-Lagere School. In 1880 kreeg deze de status van Rijkskweekschool, waarna veel werd gesloopt en vernieuwd: zo kwamen er twee nieuwe vleugels bij en een voor die tijd zeer moderne gymnastiekzaal. Aan het einde van de twintigste eeuw bood het gebouwencomplex huisvesting aan de gemeentelijke Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs. De universiteit kocht het gebouw in 1998. Bij de meest recente renovatie werd orde in het complex nagestreefd door het benadrukken van de middenas, onder meer door het herstellen van de oorspronkelijke toegangsdeur in de middenbouw. Bij de verbouwing werd het dak opgetild om in de linkervleugel een extra verdieping te realiseren. De fontein werd gerestaureerd en de turnzaal, de oudste in Nederland, is verbouwd tot multifunctionele ruimte.
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht