De jezuïeten tussen Oost en West
ERFGOED
online expositie
De jezuïeten tussen Oost en West

De jezuïeten tussen Oost en West 

De Kunst- en Erfgoed Commissie presenteert de eerste online expositie in nauwe samenwerking met de Universiteitsbibliotheek. De snelle opkomst van China als supermacht wakkert de al sinds eind negentiende eeuw bestaande angst voor het ‘Gele Gevaar’ in Europa aan. Angst en achterdocht staan echter een meer realistisch beeld ten opzichte van elkaar in de weg. Het is daarom interessant om hier de aandacht te vestigen op de avonturen van de jezuïeten die eind zestiende eeuw naar China gingen om daar het christendom te verspreiden. Er ontstond toen een dialoog tussen deze missionarissen en de vaak hoog ontwikkelde maatschappelijke bovenlaag in China over godsdienst, filosofie en wetenschap. De jezuïeten fungeerden als bruggenbouwers tussen Europa en China.

Deze expositie is gemaakt aan de hand van de vaak rijk geïllustreerde boeken over China uit de Jezuïetencollectie. Gedreven door missionaire bevlogenheid ondernamen vele jezuïeten de risicovolle reis naar het Oosten – een groot aantal overleefde de zeereis niet.

Kijk hier naar de expositie en gebruik Google Chrome in plaats van Internet Explorer:

https://umlib.nl/chinaexpositie

EXPOSITIES
De pedel en de academische plechtigheden
Expositie
Cape Town Day Zero/Ground Zero: A Decolonial River Walk
Online tentoonstelling
Over de kracht en pracht van Limburgse vlaggen en vaandels
Kleurrijk cultureel erfgoed
teken aan de wand
vier kunstenaars aan de UM
De volmaakte vrouw
tentoonstelling
De jezuïeten tussen Oost en West
online expositie
Math-Maastricht
tentoonstelling
Women of Mathematics throughout Europe
tentoonstelling
Europa in beeld
25-09-2018 tot 25-02-2019
'Science meets Art and Art meets People ' IV
Het Hartproject
'Maakt het beleven van kunst je een betere dokter?'
la linea della bellezza
a branch of learning:
body knowledge
Het ei dat nooit advocaat kon worden
Grafisch werk van Pierre Kemp
The Beauty of Botanical Drawing by Esmée Winkel, scientific illustrator
Tot 30-6-2017
Artist in Residence
1-9-2016/15-2-2017
Expositie Dies Natalis van de Universiteit Maastricht
11-01-16 / 10-06-16
Science meets Art and Art meets People
26-05-15 / 26-10-15
' 'Proefschrift Verbeeldingen naar aanleiding van een proefschrift '
17-06-14 / 23-12-14
Artspot 5 : Kunst aan de UM
15-01-14 / 15-07-14
Art Spots
01-05-10 / 01-12-2010
Artspot 2 Walk, Kiss, Hear, Sing
09-09-11
‘Je probeert een ziel te vangen op papier’
25-10-12 / 19-01-13
Artspot 4: Collectie Marianne van der Heijden Expanded
22-01-13 / wo 31-07-13
UM posters om studenten te werven
1986-1993
Darwin en Maastricht
14-05-09 / 20-11-09
MUNDO
22-05-08 / 22-11-08
Zinnelijk exotisme
02-05-07 / 15-10-07
Kunst UM Medewerkers
29-01-03 / 07-05-03
Charles Eyck
27-06-02 / 10-01-03
Expositie Heritage Spot 3 Bibliotheek Vrijthoff
11-05-11 / 11-03-12
Geleerde moeders
16-11-01 / 20-06-09
Historie Universiteitskrant Observant
05-10-05 / 16-12-05
Kunstprijs 2003
29-01-03
l' Histoire naturelle
22-09-06 / 09-04-07
Lust voor het oog
06-11-07 / 06-05-08
Metamorfose
16-01-06 / 23-06-06
Victor Stuers
20-10-04 / 10-05-05
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht