De volmaakte vrouw
ERFGOED
tentoonstelling
De volmaakte vrouw

Over mannelijkheid en vrouwelijkheid, huwelijksnood en huwelijksgeluk - Erotische raadgevingen uit de Jezuïetencollectie van Theodoor van de Velde aan het begin van de 20ste eeuw.

Locatie: Bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4-6

In antwoord op de ‘crisis in het huwelijk’ tijdens de jaren 1920 scheef de vrouwenarts Theodoor Hendrik van de Velde (1873-1937) diverse boeken om het huwelijk te redden. In de museale ruimte van de Minderbroedersberg is een expositie te zien over de erotische raadgevingen van deze vrouwenarts, die erotiek als het fundament van het huwelijk beschouwde. Vanuit een medisch-psychologisch perspectief gaf hij advies om verveling op erotisch gebied te voorkomen, waarbij hij ruim aandacht besteedde aan geboorteregeling en voorbehoedsmiddelen. In zijn tijd werd Van de Velde als taboedoorbrekend gezien. In de jaren dertig kwamen zijn boeken op de katholieke Index. Het is dan ook verrassend om zijn publicaties in de Jezuïetenbibliotheek aan te treffen. De Nazi’s wierpen de boeken van Van de Velde in 1933 op de brandstapel. Aanvankelijk richtte Van de Velde zich op ‘de man’, die kennis en oefening van seksuele technieken kreeg om hem tot ‘een heuse minnaar’ op te voeden. In zijn boek De volmaakte vrouw (1933) richtte Van de Velde zich echter expliciet op de vrouw. Dit boek – met maar liefst 480 filmbeelden – was een soort gids vol gymnastische oefeningen. Doel was om de ‘de geslachtelijke bekwaamheden der vrouw tot volle waarde te ontwikkelen’, zodat de vrouw als zelfbewust individu veel meer actief van seks kon genieten (en haar man kon behagen). De boeken van Van de Velde waren (internationale) bestsellers, die tot de jaren 1970 werden herdrukt. Hij was baanbrekend door openlijk over loskoppeling van seksualiteit en voortplanting te schrijven. Tegelijkertijd was hij traditioneel. Zo hield hij vast aan een biologisch gefundeerde dichotomie tussen man en vrouw, dus tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. ‘Normale’ seks’ was alleen denkbaar tussen man en vrouw, binnen het huwelijk.

verder kijken en lezen of luisteren 

nog meer

 

EXPOSITIES
De pedel en de academische plechtigheden
Expositie
Cape Town Day Zero/Ground Zero: A Decolonial River Walk
Online tentoonstelling
Over de kracht en pracht van Limburgse vlaggen en vaandels
Kleurrijk cultureel erfgoed
teken aan de wand
vier kunstenaars aan de UM
De volmaakte vrouw
tentoonstelling
De jezuïeten tussen Oost en West
online expositie
Math-Maastricht
tentoonstelling
Women of Mathematics throughout Europe
tentoonstelling
Europa in beeld
25-09-2018 tot 25-02-2019
'Science meets Art and Art meets People ' IV
Het Hartproject
'Maakt het beleven van kunst je een betere dokter?'
la linea della bellezza
a branch of learning:
body knowledge
Het ei dat nooit advocaat kon worden
Grafisch werk van Pierre Kemp
The Beauty of Botanical Drawing by Esmée Winkel, scientific illustrator
Tot 30-6-2017
Artist in Residence
1-9-2016/15-2-2017
Expositie Dies Natalis van de Universiteit Maastricht
11-01-16 / 10-06-16
Science meets Art and Art meets People
26-05-15 / 26-10-15
' 'Proefschrift Verbeeldingen naar aanleiding van een proefschrift '
17-06-14 / 23-12-14
Artspot 5 : Kunst aan de UM
15-01-14 / 15-07-14
Art Spots
01-05-10 / 01-12-2010
Artspot 2 Walk, Kiss, Hear, Sing
09-09-11
‘Je probeert een ziel te vangen op papier’
25-10-12 / 19-01-13
Artspot 4: Collectie Marianne van der Heijden Expanded
22-01-13 / wo 31-07-13
UM posters om studenten te werven
1986-1993
Darwin en Maastricht
14-05-09 / 20-11-09
MUNDO
22-05-08 / 22-11-08
Zinnelijk exotisme
02-05-07 / 15-10-07
Kunst UM Medewerkers
29-01-03 / 07-05-03
Charles Eyck
27-06-02 / 10-01-03
Expositie Heritage Spot 3 Bibliotheek Vrijthoff
11-05-11 / 11-03-12
Geleerde moeders
16-11-01 / 20-06-09
Historie Universiteitskrant Observant
05-10-05 / 16-12-05
Kunstprijs 2003
29-01-03
l' Histoire naturelle
22-09-06 / 09-04-07
Lust voor het oog
06-11-07 / 06-05-08
Metamorfose
16-01-06 / 23-06-06
Victor Stuers
20-10-04 / 10-05-05
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht