De volmaakte vrouw
ERFGOED
tentoonstelling
De volmaakte vrouw

Over mannelijkheid en vrouwelijkheid, huwelijksnood en huwelijksgeluk - Erotische raadgevingen uit de Jezuïetencollectie van Theodoor van de Velde aan het begin van de 20ste eeuw.

Locatie: Bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4-6

In antwoord op de ‘crisis in het huwelijk’ tijdens de jaren 1920 scheef de vrouwenarts Theodoor Hendrik van de Velde (1873-1937) diverse boeken om het huwelijk te redden. In de museale ruimte van de Minderbroedersberg is een expositie te zien over de erotische raadgevingen van deze vrouwenarts, die erotiek als het fundament van het huwelijk beschouwde. Vanuit een medisch-psychologisch perspectief gaf hij advies om verveling op erotisch gebied te voorkomen, waarbij hij ruim aandacht besteedde aan geboorteregeling en voorbehoedsmiddelen. In zijn tijd werd Van de Velde als taboedoorbrekend gezien. In de jaren dertig kwamen zijn boeken op de katholieke Index. Het is dan ook verrassend om zijn publicaties in de Jezuïetenbibliotheek aan te treffen. De Nazi’s wierpen de boeken van Van de Velde in 1933 op de brandstapel. Aanvankelijk richtte Van de Velde zich op ‘de man’, die kennis en oefening van seksuele technieken kreeg om hem tot ‘een heuse minnaar’ op te voeden. In zijn boek De volmaakte vrouw (1933) richtte Van de Velde zich echter expliciet op de vrouw. Dit boek – met maar liefst 480 filmbeelden – was een soort gids vol gymnastische oefeningen. Doel was om de ‘de geslachtelijke bekwaamheden der vrouw tot volle waarde te ontwikkelen’, zodat de vrouw als zelfbewust individu veel meer actief van seks kon genieten (en haar man kon behagen). De boeken van Van de Velde waren (internationale) bestsellers, die tot de jaren 1970 werden herdrukt. Hij was baanbrekend door openlijk over loskoppeling van seksualiteit en voortplanting te schrijven. Tegelijkertijd was hij traditioneel. Zo hield hij vast aan een biologisch gefundeerde dichotomie tussen man en vrouw, dus tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. ‘Normale’ seks’ was alleen denkbaar tussen man en vrouw, binnen het huwelijk.

verder kijken en lezen of luisteren 

nog meer

 

© 2020 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht