Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
ERFGOED
Tongersestraat 53
Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Dit voormalige jezuïetenklooster zal altijd herinneringen oproepen aan de pioniers van de Rijksuniversiteit Limburg, nu University Maastricht geheten. Hier gingen in september 1974 de eerste vijftig eerstejaarsstudenten van de achtste medische faculteit studeren. De officiële opening van de universiteit had later, op 9 januari 1976, plaats. De jezuïeten waren na twee eeuwen van afwezigheid in 1852 in Maastricht teruggekeerd om een theologische faculteit, het Canisianum, te stichten. Het aanzien van het huidige gebouwencomplex dateert voornamelijk uit 1939, toen een omvangrijke nieuwbouw van het jezuïetenklooster plaatshad. De universiteit nam het klooster in gebruik voor de huisvesting van de medische faculteit. De kapel deed nog lang dienst als aula. Vanaf 1985 werd het gebouw bestemd voor de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Architect Jo Coenen bouwde een collegezaal met 500 plaatsen, een grote mensa en verplaatste de entree naar het souterrain nabij de parkeerplaats. In 2002 werd het complex nogmaals verbouwd: de kleurstelling in het interieur werd gewijzigd en het aantal hoorzalen uitgebreid.
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht