Europees bos of Estafette bos aan de Universiteitssingel in Randwijck
KUNST
Een groen kunstmonument
Europees bos of Estafette bos aan de Universiteitssingel in Randwijck

Een groen kunstmonument om de band van Maastricht met Europa te markeren.

 In 1991 Maastricht gastheer van de Europese top, die onder meer de komst van de euro en de uitbreiding van de EU regelde.  Dit leidde tot het Verdrag van Maastricht dat op 7 februari 1992 werd ondertekend door de toen nog twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap.

De halfjaarlijke wisselende voorzitterschappen van de Europese Unie leidde tot het idee van dit ‘estafette bos’. In de tweede helft van 2004 had Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie. Daarna werd het stokje overgedragen aan Luxemburg.  Het idee was dat  EU-estafettebossen zouden worden aangeplant in het land dat het voorzitterschap heeft. Ter gelegenheid van de overdracht van het voorzitterschap wordt in Maastricht als eerste land een bos aangeplant met bomen die symbool staan ​​voor de lidstaten. Elke lidstaat werd uitgenodigd om een ​​boom te planten die kenmerkend is voor het land. De keuze van Nederland voor de wilg, de Salix Alba Belders, staat  symbool voor de Europese boom.

Op 14 december  2004 werd het eerste Europese Bos aangeplant aan de Universiteitssingel 50 in nauwe samenwerking met de Universiteit Maastricht. In 2029 zou de EU 25 estafettebossen hebben. Het voorzitterschap werd daarna aan Luxemburg overgedragen en ook zij hebben een estafette bos aangelegd. Helaas heeft dit mooie intiatief na Luxemburg geen gevolg gekregen Het was de bedoeling om hier een traditie van te maken. Op die manier zou vanaf 2004 in elk land dat het voorzitterschap van de Europese ministerraad heeft, een bos groeien: het EU-relaishout.

Met dank aan  Ton Wanders (initatiefnemer van het Europees Bos concept)

Mieke Derickx

 

© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht