Faculteit der Cultuur- en Maatschappij­wetenschappen
ERFGOED
Grote Gracht 80-82
Faculteit der Cultuur- en Maatschappij­wetenschappen
Kanunnikenhuis van de gebroeders Soiron Het kanunnikenhuis van de gebroeders Soiron biedt sinds 2004 huisvesting aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Dit stadspaleis werd in het vierde kwart van de achttiende eeuw gebouwd voor de broers André en Guillaume Soiron, allebei kanunniken van het Sint Servaaskapittel. Zij lieten dit huis ontwerpen door hun broer, de stadsbouwmeester Matthias Soiron. De kanunniken waren geen monniken, maar wereldlijke geestelijken, die over een groot vermogen beschikten. Van die rijkdom getuigen dan ook de neoclassicistische pronkfaçade, de weelderige vertrekken en de interieurdecoraties. Bij de laatste verbouwing hield de universiteit het oorspronkelijke ontwerp zo veel mogelijk intact.
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht