Faculty Psychology and Neuroscience
ERFGOED
Oxfordlaan 55
Faculty Psychology and Neuroscience
In 2008 heeft de vakgroep Cognitieve Neuroscience van de Faculteit Psychology and Neuroscience van de Universiteit Maastricht (UM) de ambitie uitgesproken om het hersenonderzoek verder uit te bouwen. Het nieuwe onderzoeksinstituut zal de naam ‘Brains Unlimited’ dragen. Om deze ambitie in te vullen heeft de universiteit Maastricht een nieuw kantoor-, laboratorium- en onderzoeksfaciliteit laten realiseren t.b.v. hersenonderzoek. De Universiteit Maastricht kiest voor Wiegerinck Architectuur Stedenbouw in samenwerking met Arup BV. ‘Synergie en ontmoeting’ zijn vanuit opdrachtgever en gebruiker de leidende begrippen bij de selectie van het ontwerpteam. Bij Brains Unlimited komen onderwijs, fundamenteel onderzoek en bedrijfsleven fysiek en virtueel samen. Het hoofdgebouw biedt ruimte aan NeuroScience, de onderzoekers van de Universiteit, en NeuroPartner, facilitator voor startende bedrijven op het gebied van hersenonderzoek. In dit gebouw bevinden zich ontvangstfuncties, onderzoek en onderwijsfuncties waaronder laboratoria, onderwijsruimten( auditorium en leslokalen) en kantoren. Het gebouw aan de Oxfordlaan 55 maakt deel uit van het ‘Medizinische Kleinstadt’, een stedenbouwkundig plan uit 1990 voor Randwijck Noord van het bureau O.M. Ungers/von Brandt. In dit plan krijgen nieuwe gebouwen een onderlinge relatie en een samenhang met de omgeving. De UM-gebouwen aan de universiteitssingel vormen een soort Stadsmuur waarachter de medische stad ligt. Hierbij worden bouwvolumes geformeerd, die ruimtelijke sterk op elkaar zijn betrokken.
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht