Kunstprijs 2003
KUNST
29-01-03
Kunstprijs 2003

Op woensdag 29 januari 2003 vindt de opening plaats van een tentoonstelling van beeldende kunst, vervaardigd door medewerkers en studenten van de Universiteit Maastricht. De expositie zal te zien zijn tot en met mei 2003 in de UM-locaties: Minderbroedersberg 4-6 en Universiteitssingel 40.

On wednesday January 29, 2003, an exhibition of artwork by University of Maastricht employees and students will open. It will run through may 2003 at two UM locations: Minderbroedersberg 4-6 and Universiteitssingel 40.

Aan de tentoonstelling zijn twee prijzen verbonden. Tijdens de opening zal de juryprijs worden uitgereikt, deze bedraagt € 750. Na twee maanden zal eveneens op feestelijke wijze een publieksprijs worden toegekend.

Alle studenten en medewerkers van de UM die beeldende kunst beoefenen, worden uitgenodigd van hun belangstelling voor deelname blijk te geven. Onder beoefening van beeldende kunst verstaan wij: op een zodanige wijze met kunst in de weer zijn, dat de beoefening naast studie en werk een serieus en blijvend deel van het leven vult. Belangstellenden verzoeken wij vóór 27 november aanstaande ten hoogste vijf afbeeldingen van hun werk in te sturen. Elke vorm van beeldende kunst is welkom, inclusief fotografie en videokunst. Bij de afbeeldingen dient men het formaat, de gebruikte materialen en eventuele titel te vermelden.

Een keuze van ongeveer tien definitieve deelnemers zal worden gedaan door de onafhankelijke jury waarin in ieder geval twee medewerkers van kunstinstellingen zitting nemen alsmede een bekend kunstverzamelaar van buiten de UM. De publieksprijs zal worden toegekend aan die deelnemer wiens werk in een e-mail verkiezing onder medewerkers en studenten de meeste bijval oogst.

De tentoonstelling wordt in samenwerking georganiseerd door de Kunstcommissie en de Werkgroep Museale Functie van de Universiteit Maastricht. Het adres voor de inzendingen is het secretariaat van de kunstcommissie, Marlies Romero, Facilitaire Dienst-Vastgoed, UNS 50 of per E-mail: marlies.romero@fd.unimaas.nl.

Inlichtingen worden gegeven door Annemieke Klijn (83232), conservator voor de Werkgroep Museale Functie, en Hans Philipsen (81833), voorzitter kunstcommissie, telefonisch 81833 of per e-mail.

Two prizes will be awarded. A jury prize of € 750 will be awarded at the opening. Two months later a prize awarded by the public will be given at a festive occasion.

All students and employees of UM who make art are invited to participate. Our definition of making art is to be involved with art in such a way, that its practice forms a serious and continuous part of one’s life besides study and work. We request that those interested submit photographs of a maximum of 5 pieces of art before November 27. Every kind of art is welcome, including photography and video art. Interested persons should state the size, materials used, and title for each piece.

About ten finalists will be chosen by an independent jury which will include at least two employees of art institutions, as well as a well known art collector from outside the university. The public prize will be determined by an email (vote) election of UM employees and students.

The exhibit is organized by the Art Committee and the Working Group for Museum Function (Werkgroep Museale Functie) of the University of Maastricht. The address for submission is the secretary of the Art Committee, Marlies Romero, Facilitaire Dienst-Vastgoed, UNS 50 or by email: marlies.romero@fd.unimaas.nl.

Information is provided by Annemieke Klijn (83232), curator for the Working Group for Museum Function, and Hans Philipsen (81833), chairman of the Art Committee by telephone or email.

KUNST
EXPOSITIES
De pedel en de academische plechtigheden
Expositie
Cape Town Day Zero/Ground Zero: A Decolonial River Walk
Online tentoonstelling
Over de kracht en pracht van Limburgse vlaggen en vaandels
Kleurrijk cultureel erfgoed
teken aan de wand
vier kunstenaars aan de UM
De volmaakte vrouw
tentoonstelling
De jezuïeten tussen Oost en West
online expositie
Math-Maastricht
tentoonstelling
Women of Mathematics throughout Europe
tentoonstelling
Europa in beeld
25-09-2018 tot 25-02-2019
'Science meets Art and Art meets People ' IV
Het Hartproject
'Maakt het beleven van kunst je een betere dokter?'
la linea della bellezza
a branch of learning:
body knowledge
Het ei dat nooit advocaat kon worden
Grafisch werk van Pierre Kemp
The Beauty of Botanical Drawing by Esmée Winkel, scientific illustrator
Tot 30-6-2017
Artist in Residence
1-9-2016/15-2-2017
Expositie Dies Natalis van de Universiteit Maastricht
11-01-16 / 10-06-16
Science meets Art and Art meets People
26-05-15 / 26-10-15
' 'Proefschrift Verbeeldingen naar aanleiding van een proefschrift '
17-06-14 / 23-12-14
Artspot 5 : Kunst aan de UM
15-01-14 / 15-07-14
Art Spots
01-05-10 / 01-12-2010
Artspot 2 Walk, Kiss, Hear, Sing
09-09-11
‘Je probeert een ziel te vangen op papier’
25-10-12 / 19-01-13
Artspot 4: Collectie Marianne van der Heijden Expanded
22-01-13 / wo 31-07-13
UM posters om studenten te werven
1986-1993
Darwin en Maastricht
14-05-09 / 20-11-09
MUNDO
22-05-08 / 22-11-08
Zinnelijk exotisme
02-05-07 / 15-10-07
Kunst UM Medewerkers
29-01-03 / 07-05-03
Charles Eyck
27-06-02 / 10-01-03
Expositie Heritage Spot 3 Bibliotheek Vrijthoff
11-05-11 / 11-03-12
Geleerde moeders
16-11-01 / 20-06-09
Historie Universiteitskrant Observant
05-10-05 / 16-12-05
Kunstprijs 2003
29-01-03
l' Histoire naturelle
22-09-06 / 09-04-07
Lust voor het oog
06-11-07 / 06-05-08
Metamorfose
16-01-06 / 23-06-06
Victor Stuers
20-10-04 / 10-05-05
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht