Maastrichtse hoogleraren
ERFGOED
& Wikidata
Maastrichtse hoogleraren

Maastrichtse hoogleraren & Wikidata

Manuël Boessen

In 2019 heeft de Universiteit Maastricht deelgenomen aan een project ‘Wiki-wetenschappers’ van de Stichting Academisch Erfgoed met als doel het volledig overzicht van Nederlandse hoogleraren via Wikipedia beschikbaar te stellen. Via Wikidata is een overzicht gepubliceerd van de belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575, en voor Maastricht dus vanaf de oprichting in 1976.

Wikidata is de vrije, gezamenlijke en meertalige database voor het verzamelen van gestructureerde gegevens ter ondersteuning van onder meer Wikipedia, Wikimedia Commons en de andere wiki's van de Wikipediabeweging. Niet alleen de Wikipedia zusterprojecten maken gebruik van deze site, ook wordt de database in toenemende mate gebruikt door onderzoekers uit onder andere de digital humanities disciplines.

Dit overzicht is sinds kort raadpleegbaar. Het overzicht zal ook gaan fungeren als centrale toegang tot de verspreide publicaties, collecties en archieven van Nederlandse wetenschappers die verspreid bij de verschillende Nederlandse (universitaire) bibliotheken en erfgoedinstellingen berusten.

Bij oplevering in 2019 was de dataset van Maastrichtse hoogleraren beperkt tot de hoogleraren die expliciet toestemming hebben verleend voor opname in Wikidata. Net als Wikipedia is Wikidata vrij toegankelijk voor iedereen om te gebruiken, en op dit interactieve forum zijn de data ook vrij te bewerken en verder aan te vullen. Het overzicht is nooit af en kan dagelijks worden aangevuld.

Zie hier voor het huidige overzicht van Maastrichtse hoogleraren:

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Wiki-wetenschappers/Universiteit_Maastricht/hoogleraren https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Wiki-wetenschappers

Zie hier, als voorbeeld van de mogelijke toepassing van de wikidata uit het project Wiki-wetenschappers, een grafische weergave in Scholia van verschillende aspecten en verbanden van de wetenschappelijke output van Universiteit Maastricht, (met dank aan Egon Willighagen).

https://scholia.toolforge.org/organization/Q1137652

Van links naar rechts:

rij 1: Anneke Bergh-van den Braam, Louis Boon, Co Greep

rij 2: Mariëlle Heijltjes, Joan Muysken, Hans Philipsen

rij 3: Wilhelmina Rouwenhorst, Gerard de Vries, Wynand Wijnen

 

© 2022 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht