MUNDO
KUNST
22-05-08 / 22-11-08
MUNDO

Exhibition
MAASTRICHT UNIVERSITY
& the MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS
May 16, 2008 –November 10, 2008
Monday to Friday, 9 am to 5 pm.
Administration Building University Maastricht – Minderbroedersberg 4-6
www.unimaas.nl/exposities

Maastricht University ziet het als haar maatschappelijke taak om internationale samenwerking met onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden te stimuleren. Het streven van het aan deze universiteit verbonden bureau MUNDO, ofwel Maastricht University Centre for International Cooperation in Academic Development, is dan ook om via samenwerkingsprojecten onderwijs, onderzoek en, meer algemeen, kennisinfrastructuur in de ontwikkelingslanden op een hoger peil te brengen.

Maastricht University draagt op deze wijze bij aan de realisatie van de Millennium Development Goals, die de United Nations in 2015 wil bereiken met steun van 189 landen. 

MUNDO werkt mee aan een groot aantal projecten (zie: www.mundo/unimaas.nl) met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. In deze expositie gaat de aandacht uit naar door Mundo uitgevoerde projecten in El Salvador, Nicaragua, Ghana, Viëtnam, Nepal en Yemen. MUNDO-medewerker Mike Robertson maakte vele foto’s die een impressie geven van het ‘gewone’ leven van de bewoners in deze landen en de activiteiten die MUNDO daar ontwikkelt.

ILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL

‘Keep the promise > 2015’

Goal 1: Eradicate Extreme Hunger and Poverty
Goal 2: Achieve Universal Primary Education
Goal 3: Promote Gender Equality and Empower Women
Goal 4: Reduce Child Mortality
Goal 5: Improve Maternal Health
Goal 6: Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases
Goal 7: Ensure Environmental Sustainability
Goal 8: Develop a Global Partnership for Development

Website: http://www.un.org/millenniumgoals/

Medical students at the University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City practice in the skills lab, developed by Maastricht University

14 Staff members from 8 universities in Vietnam, graduated from the Maastricht University Master in Health Professions Education (December 2007)

Staff of the Center for Development Studies, University of Cape Coast, Ghana on top of the Sint Pieters Mountain.

The teachers attend the Summercourse Problem Based Learning

Albert Scherpbier, director of Maastricht University’s Educational Institute (left on picture) entering Kathmandu University School of Medical Sciences

 

EXPOSITIES
De pedel en de academische plechtigheden
Expositie
Cape Town Day Zero/Ground Zero: A Decolonial River Walk
Online tentoonstelling
Over de kracht en pracht van Limburgse vlaggen en vaandels
Kleurrijk cultureel erfgoed
teken aan de wand
vier kunstenaars aan de UM
De volmaakte vrouw
tentoonstelling
De jezuïeten tussen Oost en West
online expositie
Math-Maastricht
tentoonstelling
Women of Mathematics throughout Europe
tentoonstelling
Europa in beeld
25-09-2018 tot 25-02-2019
'Science meets Art and Art meets People ' IV
Het Hartproject
'Maakt het beleven van kunst je een betere dokter?'
la linea della bellezza
a branch of learning:
body knowledge
Het ei dat nooit advocaat kon worden
Grafisch werk van Pierre Kemp
The Beauty of Botanical Drawing by Esmée Winkel, scientific illustrator
Tot 30-6-2017
Artist in Residence
1-9-2016/15-2-2017
Expositie Dies Natalis van de Universiteit Maastricht
11-01-16 / 10-06-16
Science meets Art and Art meets People
26-05-15 / 26-10-15
' 'Proefschrift Verbeeldingen naar aanleiding van een proefschrift '
17-06-14 / 23-12-14
Artspot 5 : Kunst aan de UM
15-01-14 / 15-07-14
Art Spots
01-05-10 / 01-12-2010
Artspot 2 Walk, Kiss, Hear, Sing
09-09-11
‘Je probeert een ziel te vangen op papier’
25-10-12 / 19-01-13
Artspot 4: Collectie Marianne van der Heijden Expanded
22-01-13 / wo 31-07-13
UM posters om studenten te werven
1986-1993
Darwin en Maastricht
14-05-09 / 20-11-09
MUNDO
22-05-08 / 22-11-08
Zinnelijk exotisme
02-05-07 / 15-10-07
Kunst UM Medewerkers
29-01-03 / 07-05-03
Charles Eyck
27-06-02 / 10-01-03
Expositie Heritage Spot 3 Bibliotheek Vrijthoff
11-05-11 / 11-03-12
Geleerde moeders
16-11-01 / 20-06-09
Historie Universiteitskrant Observant
05-10-05 / 16-12-05
Kunstprijs 2003
29-01-03
l' Histoire naturelle
22-09-06 / 09-04-07
Lust voor het oog
06-11-07 / 06-05-08
Metamorfose
16-01-06 / 23-06-06
Victor Stuers
20-10-04 / 10-05-05
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht