Reclamecampagne
ERFGOED
Rijksuniversiteit Limburg
Reclamecampagne

De in 1976 opgerichte Rijksuniversiteit Limburg (RL), nu Universiteit Maastricht / Maastricht University geheten, startte in 1986 een grootscheepse, landelijke, jaarlijks drie ton kostende, reclamecampagne om de RL een grotere naamsbekendheid te geven en meer studenten te trekken. De campagne kwam uit de koker van de toenmalige rector Vic Bonke, die veel gevoel voor marketing had. Het ‘grote ideaal’ van Bonke was een autonome, ondernemingslustige, geprivatiseerde universiteit. Voor de RL was het bittere noodzaak om tijdens de economische crisis van de jaren 1980 – tijdens de beruchte episode van Selectieve Krimp en Groei – te blijven groeien. Zij voelde zich hierbij gesteund door de motie-Deetman uit 1987 die ervan uitging dat de RL in 1990 6000 studenten moest tellen, wilde zij haar bestaansrecht legitimeren.

Er werd geworven met paginagrote advertenties in dagbladen en met affiches op voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland. Aan de Limburgse universiteit kon men toen geneeskunde, gezondheidswetenschappen, rechten en economie studeren. De RL was de eerste universiteit die aan dit soort reclamecampagnes deed. Zij had een Amsterdams reclamebureau in de arm genomen en voerde campagne met slogans als: ‘Made in Maastricht’, ‘Geleerd in Maastricht’ en ‘In Maastricht leer je je grenzen verleggen’. De RL wilde zich profileren als een jonge, wat ‘lefgozerige’, universiteit met een eigen gezicht, als een universiteit die zich onderscheidde met een ‘nieuw’ praktijkgericht onderwijssysteem: het probleem gestuurd onderwijs, met kleinschalige onderwijsgroepen. Vooral de studierichting economie slaagde er met deze advertentiecampagnes in om studenten te werven, niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland.

De actie leidde tot nogal wat weerstand in de universitaire wereld elders, waar deze marketing als weinig ‘academisch’ vaak niet in de smaak viel. Zo stond de minister van Onderwijs en Wetenschappen, Wim Deetman, er nogal aarzelend tegenover. Hoe dan ook, de campagne bleek een succes: kwam in het studiejaar 1986-1987 ruim 42% van de studenten van buiten Limburg, in 1988 was dat al meer dan 76% en telde de universiteit in 1986 ongeveer 3600 studenten, begin jaren 1990 kon de 6000ste student inderdaad worden ingeschreven. In die tijd stopte de RL de campagne om de groei niet ten koste te laten gaan van de kwaliteit van het onderwijs. De in 1991 nieuw aangetreden rector magnificus Job Cohen, lid van de Partij van de Arbeid, had bovendien weinig affiniteit met deze marketing van de universiteit.

 MEER OVER DIT ONDERWERP

© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht