School of Business and Economics
ERFGOED
Tongersestraat 6-8
School of Business and Economics
Service Science Factory - Commandantshuis Het voormalige Commandement dateert uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het pand werd gebouwd in Maaslandse renaissancestijl, zoals goed is te zien aan de gevel met het kleurrijke effect van drie bouwmaterialen: de donkerrode of roodbruine baksteen, de geelachtige mergel en de grijsblauwe hardsteen. In 1725 voegde het stadsbestuur de bestaande huizen aan de Tongersestraat 6-8 samen om deze tot commandantshuis in te richten. De commandant vervulde de hoogste militaire rang in de vestingstad Maastricht na de gouverneur van het garnizoen. In 1772 werd het Commandement verbouwd, waarbij ondermeer de vensters werden verlaagd om de gevel meer eenheid te verschaffen. Tijdens de Franse Republiek deed het Commandement dienst als Criminele Rechtbank. Vanaf 1811 fungeerde het als Gerechtshof van het Departement van de Nedermaas, en later van de provincie Limburg. Nadat het gerechtshof in 1829 naar de voormalige Tweede Minderbroederskerk was verhuisd, nu het hoofdgebouw van de universiteit, werd het Commendement in gebruik genomen als particulier woonhuis. Vanaf 1956 zat hier de Nederlandse Kredietbank, totdat de Universiteit Maastricht het in 1986 aankocht. Bij de verbouwing werden de monumentale details in het interieur steeds zo veel mogelijk gehandhaafd.
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht