ERFGOED
Speciaal erfgoed
Bijzondere Collecties

Jezuïtencollectie
De erfgoedcomponent omvat naast de monumentale Universiteitsgebouwen ook de waardevolle Jezuïtencollectie.
Meer informatie over de Jezuietencollectie

Andere bijzondere collecties:

Brieven en handschriftencollectie Pierre Kemp

Bibliotheek Pierre Kemp

Documentatiecollectie Charles Eijck

Collectieprijsbanden

Peter Debye collectie

Academisch Erfgoed Maastricht Fonds

Het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds stimuleert initiatieven die de bekendheid en het gebruik van de bijzondere collecties van de Universiteit Maastricht vergroten. Met het Fonds worden projecten gefinancierd die bijdragen aan het gebruik van de collecties in het onderwijs en onderzoek van Universiteit Maastricht. Tevens krijgen projecten financiële steun uit het fonds die bijdragen aan het zorgvuldig beheer, de verwerving en brede toegankelijkheid van de bijzondere collecties voor een breed publiek van belangstellenden, zowel in de regio Maastricht als daarbuiten. 

Informatie over: De projecten en hoe u het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds kunt steunen

 

© 2022 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht