KEC
In het teken van talent

De Universiteit Maastricht heeft aandacht voor de kwaliteit van de werk- en studieomgeving. Deze wint aan aantrekkingskracht wanneer ze ook een artistiek gevoel voor kwaliteit toont. Dit komt onder andere tot uiting in de aankleding van de UM gebouwen en de toepassing van beeldende kunst daarbij. De Kunst-en erfgoedcommissie is hier verantwoordelijk voor. Zij brengt de bijzondere architectuur van de oude gebouwen in de binnenstad en de nieuwe gebouwen in Randwyck onder de aandacht, veraangenaamt de werk- en studieomgeving van de universiteitsgebouwen met kunstwerken.

KEC
Visie
Een kwalitatieve bijdrage leveren aan de werk- en studie omgeving

Kunst in opdracht reflecteert in kritische dan wel dienstbare zin op de omgeving en kan daardoor een kwalitatieve bijdrage leveren aan de werk- en verblijfsomgeving. Tot voor kort richtte de Beeldende kunst- en erfgoedcommissie (KEC) zich vooral op werken van jonge kunstenaars uit de Euregio om de universitaire gebouwen te verbijzonderen. Sinds enige tijd bouwt de KEC de internationale component verder uit. Zij legt meer accent op het uitgangspunt dat kunst een uitstraling moet hebben die experimenteel, grensverleggend en uitdagend is. Tevens zoekt zij naar een relatie tussen kunst en wetenschap en tussen kunst en architectuur. Bij haar keuze heeft de Beeldende kunst- en erfgoedcommissie vooral oog voor een aankomende kunstenaar die nationaal en/of internationaal van onderscheidende betekenis is op het gebied van de beeldende kunst.

© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht