KEC
Wat doen we
Waarom KEC

De KEC is verantwoordelijk voor het kunstbeleid van de Universiteit Maastricht: zij initieert, begeleidt en realiseert kunstopdrachten. Er is met het oog hierop een protocol uitgewerkt dat de gang van zaken regelt bij de aanschaf en realisering van kunstprojecten.

Advies en Beleidstaak 
De KEC adviseert het CVB op het gebied van de kunst en het erfgoed. Zij adviseert over aanschaf van kunst aan faculteiten en servicecentra. Zij geeft advies over het omgaan met erfgoed. 

Aankooptaak 
De KEC draagt zorg voor uitbreiding van de beeldende kunstcollectie en is primair verantwoordelijk voor de keuze van de kunstenaar en de kunstwerken, de locatie, het proces en de planning van realisatie van de beeldende kunst. 

Beheer en Onderhoudstaak 
Ontsluiting van de collectie via een actueel en toegankelijk systeem voor internen en externen via een website en database. In samenwerking met de dienst Vastgoed kan de KEC overzicht houden op de collectie, zodat onderhoud uitvoerbaar is, waarbij het faciliteren van restauratie van kunstvoorwerpen en verplaatsing ervan de twee voornaamste activiteiten zijn voor de dienst Vastgoed. 

Museale taak / communicatieve en Educatieve taak 

De KEC wil binnen de universitaire gemeenschap medewerkers en studenten bewust maken van de kunst en het erfgoed in hun werk- en studieomgeving. Dit doet zij door het organiseren van tentoonstellingen uit de beeldende kunst- en erfgoedcollectie. Hiertoe wordt ook samengewerkt met medewerkers van de Universiteit Maastricht en met externe culturele partners.

Zij ziet het als een uitdaging en kans om binnen het onderwijs en onderzoek naar wegen te zoeken die kunst met wetenschap zinvol met elkaar verbinden.

Ook brengt zij bijzondere architectuur van de oude gebouwen in de binnenstad en de nieuwe gebouwen in Randwyck onder de aandacht. Tevens wordt de bijzondere geschiedenis van de Universiteit Maastricht in woord en beeld gebracht.

© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht