Kunst
Kunst voor studenten en medewerkers

Door de kunstcollectie op speciale plekken, artspots, te concentreren, is de focus gericht op de collectie met als duidelijk doel dit publiek te maken aan studenten en medwerkers. Dit houdt in dat de UM collectie niet zonder meer bedoeld is voor de inrichting van ruimtes voor de individuele medewerkers.  Als een medewerker advies wil op het gebied van kunst en erfgoed, kan er natuurlijk altijd contact worden opgenomen met de Kunst-en Erfgoedcommissie ( de KEC).

KUNST
Visie
Een kwalitatieve bijdrage leveren aan de werk- en verblijfsomgeving

Kunst in opdracht reflecteert in kritische dan wel dienstbare zin op de omgeving en kan daardoor een kwalitatieve bijdrage leveren aan de werk- en verblijfsomgeving. Tot voor kort richtte de Beeldende kunst- en erfgoedcommissie (KEC) zich vooral op werken van jonge kunstenaars uit de Euregio om de universitaire gebouwen te verbijzonderen. Sinds enige tijd bouwt de KEC de internationale component verder uit. Zij legt meer accent op het uitgangspunt dat kunst een uitstraling moet hebben die experimenteel, grensverleggend en uitdagend is. Tevens zoekt zij naar een relatie tussen kunst en wetenschap en tussen kunst en architectuur. Bij haar keuze heeft de Beeldende kunst- en erfgoedcommissie vooral oog voor een aankomende kunstenaar die nationaal en/of internationaal van onderscheidende betekenis is op het gebied van de beeldende kunst. Kunstinitiatief UMmedewerkers DUB30
Kunstinitiatieven, die UM medewerkers zelf ontplooien om hun werkomgeving te verbijzonderen met kunst zijn op een aantal locaties een echte kunsthappening geworden.De kunstclub DUB30 is een dergelijk initiatief.
Zij willen de steriele ziekenhuissfeer van Duboisdomein 30  'besmetten' met kunst om zo bij te dragen aan het thuisgevoel op het werk. Na overleg met de Kunst- en Erfgoedcommissie is voortvarend een actieplan opgesteld, waarbij medewerkers van Duboisdomein werd gevraagd werk ter beschikking te stellen van zichzelf of naaste familie en bekenden. Zeer uiteenlopende inzendingen kwamen binnen, van kindertekeningen tot werk van professionals als Ralf Nevels (beelden) en Clemens Maassen (schilderijen). Het resultaat mag door iedereen gezien worden

KUNST
Exposities
© 2024 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht