NIEUWS
KUNST
een bijzonder kunstwerk voor de universiteits bibliotheek
23-09-2021

De universiteitsbibliotheek heeft er sinds september een kunstwerk erbij. Samen met de kunst en erfgoedcommissie is de kunstwerkgroep van de universiteitsbibliotheek aan de slag gegaan om een kunstwerk te laten realiseren speciaal voor de vide in de bibliotheek aan de Grote Looierstraat 17.

find out where you stand is een vijf meter lang lichtkunstwerk van de in Amsterdam woonachtige kunstenaar Kathrin Schlegel, dat een relatie aangaat met de Bijzondere Collecties van de Universiteit Maastricht.

 

Een bijzonder artefact in deze collecties is de tiende editie van de renaissance-atlas Mercator-Hondius uit 1628

Kosmograaf Gerard Mercator graveerde (wereld)kaarten, maakte wereldbollen, was uitvinder van de naar hem genoemde mercatorprojectie en maakte als eerste gebruik van het woord ‘atlas’ voor een boekuitgave met kaarten. 

Het fabriceren van kaarten kan worden gezien als poging om een begrip en een beeld te vormen van de wereld om ons heen en onze plaats daarin – als een letterlijke en figuurlijke afdruk van een gekleurde blik op de wereld. Een kaart is nooit een exacte weergave van de werkelijkheid. Het is een subjectieve interpretatie van de cartograaf, afhankelijk van het doel van de kaart, de tijd en maatschappij waarin de kaart tot stand komt. Het lichtkunstwerk find out where you stand neemt dit als bevragend uitgangspunt. Het kunstwerk is ingebed in de vide van de leeszaal van de Universiteitsbibliotheek aan de Looierstraat en nodigt uit om bij het bestuderen en openen van perspectieven op de wereld ook eigen posities te overdenken, in geografische maar evenzeer in sociaal-politieke zin. 

lees meer 

© 2021 Kunst- en erfgoedcommissie, Universiteit Maastricht